Hoe werkt het ?

The Second Phase is een traject, waarin één of meerdere teams uit uw bedrijf hun idee voor nieuwe bedrijfsactiviteiten uitwerken tot een onderbouwde business case. Die verdedigen ze voor een uitgebreide jury van investeerders, die de slaagkansen van die opportuniteit evalueren. Daarna kan U een gefundeerde investeringskeuze maken.

Het traject verloopt in 3 fases en heeft een doorlooptijd van ongeveer 6 à 7 maanden :

  1. Een intakegesprek met u, waarbij we samen uitklaren hoe dit traject voor u zinvol kan verlopen. We leggen de resultaatsverwachtingen vast.
  2. Een mobilisatiefase, waarbij we met u de startup-sfeer binnen uw onderneming tot leven brengen. Resultaat : actiebereide teams met een waardevol nieuw business idee.
  3. Een Intrapreneurial Boot Camp, eventueel samen met teams van andere bedrijven (min. 4 teams, max. 6 teams in totaal), waarin het idee wordt uitgewerkt tot een onderbouwde en door een jury geëvalueerde businessopportuniteit. Resultaat : een duidelijk inzicht in de slaagkansen van de nieuwe business. U neemt dan een beslissing over het al dan niet opstarten ervan.

Wij begeleiden U, indien gewenst, verder bij het lanceren van de nieuwe business. We beschikken over een uitgebreid netwerk van investeerders, financieringsexperten, IP-specialisten, business developers, marketeers,…. We kunnen ook talrijke subsidiëringsmogelijkheden inschakelen, die specifiek voor deze vervolgfase zijn opgericht.

Waarom werkt het?  

Nieuwe activiteiten ontwikkelen is een kwestie van mensen, niet enkel van processen. Ideeën genereren voor een ander is immers makkelijk, maar het zelf durven uitwerken vereist durf, zeker als het over nieuwe businessopportuniteiten gaat.

Daarom brengen we een startup-sfeer in uw bedrijf en schakelen we elke vrijblijvendheid volledig uit. Dat maakt dat enkel de bedrijfsleiders die echt willen investeren in nieuwe business en in ondernemerschapscultuur zich engageren en dat enkel gedreven intrapreneurs uit het bedrijf er voor gaan. Die zijn er altijd, is gebleken!

Anderzijds zorgen we ook voor veiligheid voor u en uw werknemers :

  • We dagen uw werknemers uit een waardevol idee aan te brengen en een multidisciplinair team samen te stellen met collega’s die allen rotsvast in dat idee geloven. Zo staat de idee-aanbrenger er niet alleen voor en voelt hij zich omringd met alle perspectieven en competenties, die nodig zijn om tot een onderbouwde business case te komen.
  • U beslist uiteraard welke ideeën in aanmerking kunnen komen en welke businessresultaten u ervan verwacht. Wij coachen het team om grondige antwoorden te vinden op alle vragen die u hen kan stellen over de business aspecten van hun idee.
  • Uw team verdedigt hun opportuniteit voor een uiterst kritische jury van 20 à 25 business angels, captains of industry en business-experten, waar ook u uiteraard deel van uitmaakt.  Elk van de juryleden beantwoordt de vraag : “indien het bedrijf u zou vragen mee te investeren, zou u dat doen?”. Deze niet-vrijblijvende vraag en de discussie tussen de juryleden levert u informatie van onschatbare waarde over de slaagkansen van de opportuniteit. Zo verkleint u de risico’s.
Advertenties