Boot Camp

Een Intrapreneurial Boot Camp, samen met teams van andere bedrijven (max. 6 teams in totaal) :

 1. Uw team(s) worden gedurende 1 dag (kick-off) en 3 weekends (3 à 4 weken ertussen; vrijdag-zaterdag) getraind en vooral gecoacht om hun idee te transformeren in een onderbouwde business case. We werken hiervoor samen met Belgische professoren van vermaarde businessscholen, die het niet alleen goed kunnen uitleggen, maar die ook eigen bedrijfsactiviteiten hebben en bijgevolg weten wat de teams écht nodig hebben. Geen mooie theorieën dus, maar enkel die kennis, die de teams onmiddellijk kunnen toepassen op hun idee onder onze coaching en die van de professoren. Een hele uitdaging voor de meeste professoren om uit hun academische lesgeversrol te stappen en het aan te durven deze teams tot voor een jury van investeerders te leiden!Tijdens de Kickoff dag leren de teams uit verscheidene bedrijven ons en elkaar kennen en coachen we hen om hun idee als een waarde propositie te formuleren. Ze zullen immers tijdens weekend 1 al onmiddellijk pitchen voor één of meerdere investeerders. We leren hen ook de lean-startup methodiek toe te passen op hun concept en de eerste marktverkennende gesprekken met klanten in te plannen. Deze lean-startup methodiek zullen we verder blijven gebruiken tijdens het gehele proces.
  Tijdens weekend 1 onderzoeken de teams of er wel waarde kan gecreëerd worden. Wie zijn de stakeholders? Welke is precies de behoefte? Wat is de waardepropositie die daar best op inspeelt? Hoe zou het businessmodel er dan kunnen uitzien? De teams presenteren ook voor de eerste maal aan 2 investeerders, die hun indrukken geven en de teams adviseren.

  Tussen elk weekend werken de teams een halve tot een hele dag per week verder aan een opdracht. Ze krijgen feedback op het uitgewerkte resultaat, die ze dan integreren tegen het volgende boot camp weekend.

  In weekend 2 behandelen we de marketing aspecten Kunnen we als bedrijf deze waarde te pakken krijgen? Kunnen we hier iets aan verdienen? Welke assets hebben we nodig? Wie zullen onze concurrenten zijn? Hoe positioneren we ons aanbod? Wat zijn onze strategische opties en keuzes? Hoe willen we dat implementeren?

  Tijdens weekend 3 wordt de lancering van de business, de risico’s en de financiële aspecten over een periode van 5 à 7 jaar gedimensioneerd. Waar en hoe gaan we beginnen? Hoeveel omzet, kosten, cash flow, resultaat? Wat is het vereiste startkapitaal? Wat is de return? Wat zijn de risico’s?

 2. Tijdens een dry-run, zo’n 4 weken later, presenteren de team(s) hun business case aan een paar investeerders. Met dat advies scherpen ze die dag samen met de professoren verder hun presentatie aan.
 3. Op het finaal event – zo’n 3 à 4 weken later – brengen we een 20-tal business angels, venture capitalists, captains-of-industry, executives en business-experts samen in een jury om de business cases te beoordelen. We selecteren de juryleden in functie van het specifieke domein van elk van de business cases, zodat ze u als bedrijfsleider waardevolle inzichten over deze nieuwe markten bekomt.  De teams presenteren gedurende 15 min, de jury legt hen op de rooster gedurende 30 à 45 min. Elke jurylid probeert voor zichzelf een antwoord te vinden op de vraag “Zou u mee investeren in deze business, indien het moederbedrijf u dat zou vragen?” Het staat u uiteraard vrij om hen bij de financiering van het project te betrekken, maar de juryleden weten dat niet op voorhand. Ze kunnen op dergelijke vraag dus enkel eerlijk antwoorden… Daarna beraadslaagt de jury. Elk jurylid geeft zijn of haar opinie over de slaagkansen van de opportuniteit en waarom hij of zij al of niet mee zou investeren. U kijkt toe en kan bijkomende vragen stellen. De informatie die u dan bekomt is van onschatbare waarde om uw eigen keuze over het al of niet opstarten en investeren te nemen.
 4. Tenslotte debriefen we in het bedrijf met u en uw teams de evaluatie van de jury in detail. We adviseren u over hoe deze informatie aan te wenden. U neemt een beslissing over het al of niet verder ontwikkelen van de business. We helpen u de incubatie van de businessopportuniteit te initiëren.

Deze fase duurt 3 à 4 maanden.

Advertenties