Mobilisatie

Tijdens een mobilisatiefase brengen we met u de startup-sfeer binnen uw onderneming tot leven.

  1. Tijdens een meeting met uw werknemers maken we duidelijk wat we van zin zijn en waaraan deelnemers zich kunnen verwachten. U geeft aan wat U verwacht van een nieuwe business. Daarna roepen we iedereen op om ideeën aan te brengen, maar enkel indien ze zelf bereid zijn om met collega’s  hun idee te ontwikkelen. In een KMO met 50 medewerkers komen er meestal tussen de 3 en de 8 mensen met een idee naar voor.
  2. Na een tweetal weken ontmoeten we kort elke idee-aanbrenger samen met U om hun idee te challengen. We dagen hen uit om zelf uit te zoeken hoe realistisch hun business idee eigenlijk is. We vragen hen om een team samen te stellen en adviseren hen welke competenties ze best in hun team kunnen opnemen.
  3. In een KMO kristalliseren er dan meestal 1 tot 2 teams, elk met 4 tot 6 medewerkers.  We vragen hen om tijdens een korte meeting aan te tonen hoe realistisch hun businessidee is, en of het kans maakt om aan uw initiële investeringscriteria te voldoen. Hoe sterker het team ingaat op onze uitdagingen, hoe geschikter ze zijn om het idee in een boot camp tot een business case met slaagkansen te ontwikkelen.
  4. Tenslotte beslissen we met u welke teams sterk genoeg zijn voor het Intrapreneurial Boot Camp. U bent dan vrij om deze teams aan het Boot Camp te laten deelnemen.

Deze fase duurt ongeveer 1 à 3 maanden, afhankelijk van uw bedrijf.

Ze is ook waardevol voor U om te weten of er wel ideeën leven, of er intrapreneurs in uw bedrijf zijn en of er teams gevormd kunnen worden, die bereid zijn in een startup-sfeer die ideeën uit te werken. Het resultaat heeft menig bedrijfsleider positief verrast! Het is nog nooit voorgekomen dat er geen waardevolle ideeën of teams waren. Mocht dit toch voorkomen, mocht het reservoir van sluimerende ideeën na enige tijd toch opdragen, dan kan ook daar werk van gemaakt worden. Graag vertellen we u daar meer over. Ook hierin hebben we een anders-dan-anders aanpak!

Advertenties